Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 6

Bài tập 1 trang 30 SGK Địa lý 6 Dựa vào hình 24 SGK, hãy phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngẳn khác nhau trong các ngày 22-6 và 22-12. Hướng dẫn giải chi tiết Dựa vào hình 24 phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22-6 và… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 6

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Tóm tắt lý thuyết 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất (Hình 24: Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo quanh Mặt Trời vào các ngày Hạ chí và Đông chí) Trong khi quay quanh Mặt Trời, thì Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc,… Read more about Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa