Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 12

Bài tập 1 trang 44 SGK Địa lý 12 Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào? Hướng dẫn giải chi tiết câu 1 Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20oC (trừ vùng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Địa lý 12

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Tóm tắt lý thuyết 1. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới Do vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc và trong năm Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời và qua thiên đỉnh 2 lần. Tổng bức xạ lớn, cán cân… Read more about Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa