Gợi ý bài tập SGK Bài 41 Hóa học 9

Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 9 Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi: a) Vừa đủ. b) Thiếu. c) Dư. Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích. Gợi ý trả lời bài 1 Câu a đúng Câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết. Câu c sai… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 41 Hóa học 9

Bài 41: Nhiên liệu

Tóm tắt lý thuyết 1. Nhiên liệu là gì? Nhiên liệu là những chất cháy đ­ựơc, khi cháy toả nhiệt và phát sáng. Lưu ý:  Điện là một dạng năng l­ượng có thể phát sáng và toả nhiệt như­ng không phải là một loại nhiên liệu. Hình 1: Nhiên liệu 2. Nhiên liệu đ­ựơc phân loại nh­ư thế… Read more about Bài 41: Nhiên liệu