Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Tóm tắt lý thuyết 1. Chất tan và chất không tan a) Thí nghiệm về tính tan của chất Thí nghiệm 1: Hòa tan cát và muối vào nước Hình 1: So sánh tính tan của cát và muối trong nước Nhận xét: Muối tan tốt trong nước, cát không tan trong nước. Kết luận: Có chất tan, có… Read more about Bài 41: Độ tan của một chất trong nước