Gợi ý bài tập SGK Bài 41 Địa lý 9

Bài 1 trang 147 SGK Địa Lí 9 Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố)( Long An) Gợi ý trả lời  Tạo nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội Tạo điều kiện giao lưu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 41 Địa lý 9

Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)

Tóm tắt lý thuyết I. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính 1. Vị trí và lãnh thổ Phạm vi lãnh thổ. Diện tích. Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế – xã hội. 2. Sự phân chia hành chính Quá trình… Read more about Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)