Gợi ý bài tập SGK Bài 41 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 143 SGK Địa lý 8 Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Hướng dẫn giải Miền chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa đông bắc lạnh từ phía bắc và trung tâm châu Á tràn xuống. Miền ở vị trí… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 41 Địa lý 8

Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Tóm tắt lý thuyết 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ (Lược đồ Miền Bắc và Đông Bắc bộ) Bắc: Giáp Trung Quốc Tây: Giáp Tây Bắc Đông: Giáp Biển Đông Nam: Giáp Bắc Trung Bộ →Ý nghĩa về mặt tự nhiên: Chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa Đông Bắc… Read more about Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ