Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 133 SGK Sinh học 7 Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp. Gợi ý trả lời bài 1 Tên bộ Đại diện MTS trên cạn MTS vừa ở nước, vừa ở cạn MTS nước ngọt MTS nước mặn Bộ có vảy Thằn lằn… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Sinh học 7

Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Tóm tắt lý thuyết 1. Đa dạng của bò sát Bò sát rất đa dạng, số lượng loài lớn, có khoảng 6500 loài, Việt Nam đã phát hiện 271 loài, chia thành 4 bộ: Bộ Đầu mỏ. Bộ Có vảy: đại diện thằn lằn. Bộ Rùa: rùa, víc. ba ba… Bộ Cá sấu: đại diện… Read more about Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát