Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 180 SGK Sinh 12 Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Hướng dẫn giải chi tiết – Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm quần xã sinh vật Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một không gian nhất định (gọi là sinh cảnh). Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể… Read more about Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã