Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 208 SGK Vật lý 12 So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro và năng lượng liên kết của 1 proton trong hạt nhân$_{2}^{4}\textrm{He}$ Hướng dẫn giải: Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân$_{2}^{4}\textrm{He}$lớn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Vật lý 12 Cơ bản