Bài 40: Thực hành Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Tóm tắt lý thuyết 1. Dụng cụ thí nghiệm Lực kế 0,1N có độ chia nhỏ nhất 0,001N. Vòng nhôm có dây treo. Thước kẹp có độ chia nhỏ nhất: 0,02mm(Hình 40.1). Giá treo có cơ cấu nâng hạ cốc đựng chất lỏng. Hai cốc nhựa A, B đựng nước, nối thông nhau bằng một… Read more about Bài 40: Thực hành Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng