Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Hóa học 9

Bài tập 1 trang 129 SGK Hóa học 9 Chọn những câu đúng trong các câu sau: a) Dầu mỏ là một đơn chất. b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại Hiđrocacbon. d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định. e) Dầu mỏ sôi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Hóa học 9

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Tóm tắt lý thuyết 1. Dầu mỏ 1.1. Tính chất vật lí Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. 1.2. Trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ Dầu mỏ có trong lòng đất, tập trung thành mỏ dầu. Mỏ dầu có 3… Read more about Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên