Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 174 SGK Hóa học 12 Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch  chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A? Gợi ý trả lời  Lấy một ít dung dịch cho vào 3 ống nghiệm nhỏ sau đó nhỏ dần… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Tóm tắt lý thuyết 1. Nguyên tắc nhận biết ion trong dung dịch Dung dịch chứa ion + Thuốc thử: Chất kết tủa Sản phẩm có màu Chất khí khó tan sủi bọt Chất khí bay khỏi dung dịch 2. Nhận biết một số Cation trong dung dịch a. Bảng nhận biết Cation Thuốc thử… Read more about Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch