Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11 Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O? Gợi ý trả lời bài 1 – Công thức cấu tạo và gọi tên: ———————————————————- Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 11 Viết phương trình hóa… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Hóa học 11 Cơ bản

Bài 40: Ancol

Tóm tắt lý thuyết 1.Định nghĩa, phân loại 1.1. Định nghĩa Ancol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon. Ví dụ: CH3OH, C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH2=CHCH2OH, C6H5CH2OH … 1.2. Phân loại a) Phân loại Ancol Cơ sở phân loại… Read more about Bài 40: Ancol