Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 139 SGK Địa lý 8 Quan sát hình 40.1. Lát cắt tổng hợp địa lý tự nhiên từ Phan-xi-păng tới TP. Thanh Hóa, tr 139 SGK, em hãy: a, Xác định hướng của tuyến cắt này. b, Nêu tên các khu vực địa hình mà lát cắt chạy qua: c, Dựa… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Địa lý 8

Bài 40: Thực hành Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp

Tóm tắt lý thuyết Câu 1: Đọc lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa (theo tuyến cắt A – B trên sơ đồ) a) Xác định tuyến cắt A – B trên lược đồ: Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào?… Read more about Bài 40: Thực hành Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp