Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 125 SGK Địa lý 7 Quan sát hình 37.1, 39.1 và kiến thức đã học, cho biết: – Tên các đô thị lớn, các ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kì. – Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở cùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Địa lý 7

Bài 40: Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Tóm tắt lý thuyết 1. Quan sát hình 37.1 (trang 116 SGK Địa lý 7), hình 39.1 (trang 122 SGK Địa lý 7) và kiến thức đã học, cho biết Tên các đô thị lớn lớn ở Đông Bắc Hoa Kì. Tên các ngành công nghiệp chính ở đây. Tại sao các ngành công nghiệp… Read more about Bài 40: Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp