Bài 40: Thực hành – Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Tóm tắt lý thuyết Dưới đây là một số gợi ý về cách làm 2 bài tập trang 183, 184 SGK Địa lí 12. Tham khảo để cùng xác định biểu đồ thích hợp cần vẽ và đưa ra nhận xét, giải thích hợp lí. Bài tập 1: Cho bảng số liệu Bảng 40.1. Sản… Read more about Bài 40: Thực hành – Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ