Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 157 SGK Địa lý 10 Thế nào là ngành thương mại? Vai trò của ngành thương mại đối với việc phát triển kinh tế- xã hội đất nước? Hướng dẫn giải Thương mại: là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 40 Địa lý 10

Bài 40: Địa lý ngành thương mại

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm về thị trường Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua. Hàng hóa: Sản phẩm(vật chất,tinh thần)đem ra mua bán trên thị trường Vật ngang giá:Vật được sử dụng làm thước đo giá trị của hàng hóa(vật ngang giá hiện đại là tiền). Thị… Read more about Bài 40: Địa lý ngành thương mại