Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

1. Tóm tắt nội dung Hiểu cách thức và mục đích của việc tóm tắt, giúp cho người đọc, người nghe nắm được nội dung chính. Giúp các em tóm tắt được một văn bản tự sự đúng, đầy đủ và dễ hiểu. 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Viết văn bản tóm tắt một… Read more about Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Bài 4: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Tóm tắt bài 1. Ôn lại kiến thức tóm tắt văn bản tự sự lớp 8 a. Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn ngọn nội dung chính của văn bản. Các bước tóm tắt văn bản tự sự Văn bản tóm tắt cần phản… Read more about Bài 4: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng

1. Tóm tắt nội dung Từ vựng của ngôn ngữ ngày càng phát triển. Một trong những cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng. Có hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ: Phương thức ẩn dụ. Phương… Read more about Soạn bài Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

1. Tóm tắt nội dung Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩa của một người, một nhân vật. Dẫn trực tiếp là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩa của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép. Dẫn gián tiếp là thuật lại lời… Read more about Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Bài 4: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Tóm tắt bài 1. Cách dẫn trực tiếp Đọc các đoạn trích dưới đây và nhận xét về phần in đậm: (a) Cháu ở liền trong trạm hàng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. ấy thế mà một hôm, bác lái phải… Read more about Bài 4: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Chuyện phản ánh thực xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền, chà đạp số phận người phụ nữ. Phản ánh số phận con người qua hình ảnh, số phận người phụ nữ. Phản ánh xã hội phong kiến với những cuộc… Read more about Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

Bài 4: Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Dữ chưa rõ năm sinh năm mất. Quê quán: huyện Trường Tân – Thanh Niệm – Hải Dương. Cuộc đời Ông sống vào nửa đầu thể kỷ XVI, từng là học trò của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thời kỳ này, chế… Read more about Bài 4: Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ