Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sử dụng các hàm để tính toán

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Giả sử ô A1 có dữ liệu 169, ô A6 có  dữ liệu -194. Trung bình cộng của 2 ô đó có kết quả là: A. -12.6 B. -12.5 C. 12.5 D. 15 Câu 2: Giả sử trong các ô A1, B1, C1, D1 lần lượt chứa các số 6, 8,… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sử dụng các hàm để tính toán

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Tóm tắt lý thuyết 1. Hàm trong chương trình bảng tính Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ… Read more about Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán