Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Phong trào công nhân Liông (Pháp), đòi tăng lương giảm giờ làm diễn ra vào năm nào? A. 1831 B. 1832 C. 1833 D. 1834 Câu 2: Các Mác sinh tại đâu? A. Pháp B. Đức C. Mĩ D. Bồ Đào Nha Câu 3: Tình cảnh giai cấp công nhân Anh được Anghen sáng tác… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 8

Bài tập 1 trang 34 SGK Lịch sử 8 Trình bày về tiểu sử của Mác và Ăng-ghen? Gợi ý trả lời bài 1 Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ờ thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm 23 tuổi, đỗ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 8

Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Tóm tắt lý thuyết I. Phong trào công nhân nửa cuối thế kỷ XIX 1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công. Cùng với sự phát triển của công nghiệp, giai cấp công nhân sớm ra đời. Ngay từ buổi đầu, họ đã bị giai cấp tư sản bóc lột nặng nề, phải… Read more about Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác