Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Trung Quốc thời phong kiến

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Xã hội phong kiến Trung Quốc xuất hiện 2 giai cấp nào? A. Địa chủ, tá điền B. Địa chủ, nông nô C. Qúy tộc, nông dân D. Qúy tộc, nông nô Câu 2: Thời Hán đã: A. Thi hành chế độ cai trị hà khắc: Bắt lao dịch. B. Xoá bỏ chế độ… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Trung Quốc thời phong kiến

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 15 SGK Lịch sử 7 Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó? Gợi ý trả lời bài 1 Chính sách cai trị của nhà Tống Chình sách cai trị của nhà Nguyễn Xóa bỏ hoặc… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 7

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc Trung Quốc xây dựng nhà nước đầu tiên ở Châu thổ sông Hòang Hà từ 2.000 năm Trước công nguyên, và mở rộng xuống phía Nam, có nền văn minh cổ đại rực rỡ (Hạ-Chu-Thương) Những biến đổi trong sản… Read more about Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến