Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì? A. Quân chủ lập hiến B. Cộng hòa C. Quân chủ chuyên chế D. Dân chủ Câu 2: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Tóm tắt lý thuyết 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở đâu và tự bao giờ? (Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông) Cuối thiên niên kỷ thứ IV đầu thiên niên kỉ thứ III TCN các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời ở Ai Cập,… Read more about Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông