Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Vì sao phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam pu chia thất bại? A. Chưa có đảng lãnh đạo B. Pháp rất mạnh C. Chưa có sự đoàn kết cần thiết D. Diễn ra tự phát, thiếu đường lối, thiếu tổ chức Câu 2: Cuộc khởi nghĩa của… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 11

Bài tập 1 trang 26 SGK Lịch sử 11 Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Hướng dẫn giải chi tiết Đông Nam Á là một khu vực có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 11

Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Tóm tắt lý thuyết 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á a. Nguyên nhân Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có… Read more about Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)