Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Yếu tố tự nhiên có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền văn minh Hy Lạp – Rô ma là A. Hệ thống các sông lớn B. Khí hậu ấm áp trong lành C. Đồng bằng rộng lớn D. Biển Địa Trung Hải Câu 2: Kinh tế chủ… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 27 SGK Lịch sử 10 Hãy trình bày vai trò của thủ công nghiệp trong nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma. Hướng dẫn giải chi tiết Thủ công nghiệp đã hình thành nhiều ngành nghề khác nhau như luyện kim, đồ mĩ nghệ, đồ gốm, đồ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Lịch sử 10

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

Tóm tắt lý thuyết 1. Thiên nhiên và đời sống của con người Hy Lạp, Rô- ma nằm ở ven biển Địa Trung Hải, nhiều đảo, đất canh tác ít và khô cứng, đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn: Thuận lợi: Có biển, nhiều hải cảng, giao thông trên biển dễ dàng,… Read more about Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma