Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Mô

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Đặc điểm của mô biểu bì là A. các tế bào xếp sit nhau B. các tế bào gối lên nhau C. các tế bào ngăn cách nhau bởi các khoảng gian bào D. các tế bào nối đuôi nhau thành dải Câu 2: Mô biểu bì có chức năng A. Bảo… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Mô

Bài 4: Mô

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm mô Trong quá trình phát triển phôi, các phôi bào có sự phân hóa để tạo thành các cơ quan khác nhau thực hiện những chức năng khác nhau nên tế bào có cấu trúc và hình dạng khác nhau. Một tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo… Read more about Bài 4: Mô