Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn những cây có hoa? A. Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng. B. Cây bưởi, cây rau bợ, cây dương xỉ, cây cải. C. Cây dừa, cây hành, cây thông, cây rêu. D. Cây dứa, cây dương… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Tóm tắt lý thuyết 1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa a. Tìm hiểu cơ quan của cây cải và chức năng của chúng Hình 1: Các cơ quan của cây cải Cây cải có hai loại cơ quan Cơ quan sinh dưỡng gồm: rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng.… Read more about Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?