Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đột biến gen

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về đột biến gen ? A. Đột biến gen luôn gây hại cho sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá C. Đột biến… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đột biến gen

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 12 Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó? Gợi ý trả lời bài 1 Đột biến gen (còn được gọi là đột biến điểm) là những biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra tại… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 4: Đột biến gen

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm và các dạng đột biến gen a. Khái niệm đột biến gen Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc một số cặp nu, xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN b. Các… Read more about Bài 4: Đột biến gen