Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ A. rễ lên lá theo mạch gỗ B. lá xuống rễ theo mạch gỗ C. rễ lên lá theo mạch rây D. lá xuống rễ theo mạch rây Câu 2: Sắp xếp các vai trò của các nguyên tố tương ứng với từng… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Sinh học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 24 SGK Sinh 11 Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng? Gợi ý trả lời bài 1 Cần phải bón phân với liều lượng hợp lí (tối ưu) tùy thuộc vào loại phân bón, giống… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Sinh học 11 Cơ bản

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Tóm tắt lý thuyết 1. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây a. Định nghĩa: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là: Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác. Phải trực tiếp tham… Read more about Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng