Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra : A. lớn hơn thể tích của vật. B. bằng thể tích của vật. C. nhỏ hơn thể tích của vật. D. bằng một nửa thể… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 6

Bài tập C1 trang 15 SGK Vật lý 6 Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ. Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1 Đo thể tích nước ban đầu \({V_1} = 150{\rm{ }}c{m^3}\) Thả chìm hòn đá vào bình chia độ, thể tích dâng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 6

Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Tóm tắt lý thuyết 1. Dùng bình chia độ: Đo thể tích nước ban đầu \({V_1} = 150{\rm{ }}c{m^3}\) Thả chìm hòn đá vào bình chia độ, thể tích dâng lên  \({V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}\) Thể tích hòn đá: \(V = {\rm{ }}{V_1}-{\rm{ }}{V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}-150c{m^3} = {\rm{ }}50c{m^3}\) Ta gọi (V) thể tích vật… Read more about Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước