Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Chọn phương án sai khi nói về biên độ dao động cưỡng bức A. Phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực B. Phụ thuộc vào tần số của ngoại lực C. Không phụ thuộc lực ma sát D. Phụ thuộc lực ma sát Câu 2: Chọn phương án sai khi… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 21 SGK Vật lý 12 Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì? Gợi ý trả lời bài 1 Bài 1 giúp ta ôn lại lý thuyết về dao động tắt dần. Ta có: Đặc điểm của dao động tắt dần: Khi kéo con lắc ra khỏi vị… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 12 Cơ bản

Bài 4: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Tóm tắt lý thuyết 1. Dao động tắt dần a. Thế nào là dao động tắt dần Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian được gọi là dao động tắt dần b. Giải thích Trong dao động của con lắc thì ma sát làm mất đi một phần năng lượng của dao… Read more about Bài 4: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức