Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Công của lực điện

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bàn âm, trong điện trường đều ở giữa hai bàn kim loại phẳng, điện tích trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Công của lực điện

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 25 SGK Vật lý 11 Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều. Gợi ý trả lời bài 1 Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện  tích trong điện trường đều: \({A_{MN}} = {\rm{… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 11 Cơ bản

Bài 4: Công của lực điện

Tóm tắt lý thuyết I. Công của lực điện 1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều Biểu thức:   \(\overrightarrow F  = q.\overrightarrow E \) Độ lớn:           F=q.E Phương, chiều của véc tơ  \(\overrightarrow E \). Nhận xét: Lực  \(\overrightarrow F\)  là lực không đổi 2. Công của… Read more about Bài 4: Công của lực điện