Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Luyện tập Este và Chất béo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Xà phòng hóa một hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5  thu được sản phẩm gồm: A. Hai muối và hai ancol B. Hai muối và một ancol C. Một muối và hai ancol D. Một muối và một ancol Câu 2: Có các nhận định sau : 1. Chất béo là trieste của… Read more about Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Luyện tập Este và Chất béo

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 18 SGK Hóa học 12 So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học? Gợi ý trả lời bài 1 So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 4: Luyện tập Este và Chất béo

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nắm Este Lipit Khái niệm Khi thay thế nhóm OH của nhóm cacboxyl trong phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta thu được hợp chất este.(R là gốc hidrocacbon). Là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol. Công thức Este no,đơn chức, mạch hở:… Read more about Bài 4: Luyện tập Este và Chất béo