Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Cho dung dịch CH3COOH 0,1M. Nhận định nào sau đây về pH của dung dịch axit này là đúng: A. Lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 7 B. Nhỏ hơn 1 C. Bằng 7 D. Lớn hơn 7 Câu 2: Cho Mg(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl. Phương trình ion rút… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 20 SGK Hóa học 11 Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì? Lấy các thí dụ minh hoạ. Gợi ý trả lời bài 1 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Hóa học 11 Cơ bản

Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tóm tắt lý thuyết 1. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch a. Phản ứng tạo thành chất kết tủa a1. Thí nghiệm 1: Na2SO4 + BaCl2 Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được. Video 1: Phản ứng của Na2SO4 và… Read more about Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li