Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử theo mô hình hiện đại theo quỹ đạo như thế nào? A. Hình tròn B. Hình bầu dục C. hỗn loạn, không theo quxy đạo xác định D. hình ziczac Câu 2: Lớp thứ 3(n=3) có số phân lớp là A. 7. B. 4. C. 3.… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử a. Mô hình hành tinh nguyên tử Trong nguyên tử, các e chuyển động xung quanh hạt nhân theo một quỹ đạo xác định như tròn hay bầu dục giống như quỹ đạo của các hành tinh chuyển động xung quanh mặt… Read more about Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử