Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Giữ chữ tín

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Giữ chữ tín là A. Biết giữ lời hứa B. Tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối C. Không trọng lời nói của nhau D. Không tin tưởng nhau Câu 2: Người biết giữ chữ tín sẽ A. Được mọi người tin tưởng B. Bị lợi dụng C. Bị xem thường D. Không được… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Giữ chữ tín

Bài 4: Giữ chữ tín

Tóm tắt bài 1. Khái niệm Là coi trọng lòng tin của mọi người với mình. Là biết trọng lời hứa với người khác Là biết tin tưởng người khác 2. Ý nghĩa Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy tiền nhiệm của người khác đối với mình đoàn kết dễ… Read more about Bài 4: Giữ chữ tín