Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu): Câu 1: Điền vào chỗ trống: Cạnh tranh là…, sự đấu tranh về kinh tế giữa các… nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong sản xuất hàng tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình A. Sự ganh đua, chủ thể kinh… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Tóm tắt bài 1.Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a. Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong sản xuất hàng tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ để thu… Read more about Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá