Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Hướng gió màu Đông thì trung tâm áp Cao ở vùng nào? A. A-lê-út B. Xi-bia C. Trung và Nam châu Phi D. Xích đạo và xích đạo Ô-xtrây-li-a Câu 2: Hướng gió màu Đông thì trung tâm áp Thấp ở vùng nào? A. Ai-xơ-len B. Nam Đại Tây Dương C. Nam Ấn Độ… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Tóm tắt lý thuyết 1. Phân tích hướng gió về mùa Đông (Hinh 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á) Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao. Trung tâm áp… Read more about Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á