Gợi ý câu hỏi SGK Bài 4 Địa lý 6

Bài tập 1 trang 17 SGK Địa lý 6 Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau: 80oĐ và 30oN 120oĐ và 10oN Gợi ý trả lời bài 1 Trên quả Địa cầu, các điểm có toạ độ địa lí: M (80°Đ và 30°N)  là toạ độ của một địa… Read more about Gợi ý câu hỏi SGK Bài 4 Địa lý 6

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Tóm tắt lý thuyết 1. Phương hướng trên bản đồ (Các hướng chính) Kinh tuyến: Đầu phía trên của đường Kinh tuyến là hướng Bắc. Đầu phía dưới của đường Kinh tuyến là hướng Nam. Vĩ tuyến: Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông. Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.… Read more about Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí