Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Đây là chứng cứ cho thấy lãnh thổ nước ta được hình thành trong giai đoạn tiền Cambri : A. Sự có mặt của các hoá thạch san hô ở nhiều nơi B. Sự có mặt của các hoá thạch than ở nhiều nơi C. Đá biến chất có tuổi… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Địa lý 12

Bài tập 1 trang 23 SGK Địa lý 12 Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào? Hướng dẫn giải chi tiết câu 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua ba giai đoạn:… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Địa lý 12

Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Tóm tắt lý thuyết Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lịch hình thành Trái Đất. Gồm 3 giai đoạn chính: Giai đoạn tiền CAMBRI Giai đoạn CỔ KIẾN TẠO Giai đoạn TÂN KIẾN TẠO 1. Giai đoạn tiền Cambri: Hình thành nền móng ban đầu của lãnh… Read more about Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ