Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển là cơ hội liên quan đến vấn đề gì? A. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ B. Tự do hoá thương mại C. Sự áp đặt nối sống, văn hoá của các siêu cường D. Chuyển giao công nghệ… Read more about Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Tóm tắt lý thuyết Nội dung vấn đề Cơ hội (với các nước đang phát triển) Khó khăn, thách thức 1. Tự do hoá thương mại  Mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩu sản xuất trong nước,hàng hóa đa dạng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Ví dụ : Kể từ ngày gia nhập… Read more about Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển