Giải bài tập SGK Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Câu 19: Trang 108 – SGK Toán 8 tập 2 Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây: Hướng dẫn giải: ======== Câu 20: Trang 108 – SGK Toán 8 tập 2 Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 4: Hình lăng trụ đứng

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Hình lăng trụ đứng Hình 93 là một hình lăng trụ đứng (còn gọi tắt là lăng trụ đứng).   Trong đó: $A,B,C,D,A_1,B_1,C_1,D_1$là các đỉnh. Mặt bên là những hình chữ nhật: $ABB_1A_1;BCC_1B_1…$ Cạnh bên là các đoạn thẳng song song và bằng nhau: $AA_1;BB_1;CC_1;DD_1$. Mặt đáy: $ABCD;A_1B_1C_1D_1$. Kí hiệu: $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ Hình 95… Read more about Bài 4: Hình lăng trụ đứng