Giải luyện tập SGK Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Câu 26: Trang 67 – SGK Toán 7 tập 2 Chứng minh định lí: Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau. Hướng dẫn giải: ΔABC cân tại A => AB = AC. Gọi M, N lần lượt là hai trung điểm của cạnh AB và AC,… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Giải bài tập SGK Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Câu 23: Trang 66 – SGK Toán 7 tập 2 Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ? \(\frac{DG}{DH}= \frac{1}{2}\); \(\frac{DG}{GH} = 3\) \(\frac{GH}{DH}= \frac{1}{3}\); \(\frac{GH}{DG}= \frac{2}{3}\) Hướng dẫn giải: G là trọng tâm của tam giác DEF… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Tóm tắt lý thuyết 1. Đường trung tuyến của tam giác: Đoạn  thẳng AM đối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC gọi là đường trung tuyến. Đường thẳng AM cũng gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC. Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến 2.… Read more about Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác