Giải bài tập SGK Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Câu 1: Trang 113 – SGK Hình học 11 Cho ba mặt phẳng $(\alpha ),(\beta ),(\gamma )$ những mệnh đề nào sau đây đúng? a) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) // () thì (β) ⊥ $(\gamma )$ b) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) ⊥ $(\gamma )$ thì (β) // $(\gamma )$ Hướng dẫn… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Tóm tắt lý thuyết 1. Góc giữa hai mặt phẳng a) Định nghĩa Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. Nhận xét: Nếu hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhauthì ta nói rằng góc giữa hai mặt phẳng đó bằng 0o. b)… Read more about Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc