Giải luyện tập SGK Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải bài 22 trang 19 sgk đại số 9 tập 2 Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số a) $\begin{cases}-5x + 2y = 4\\6x – 3y = -7\end{cases}$            b) $\begin{cases}2x – 3y = 11\\-4x + 6y = 5\end{cases}$ c) $\begin{cases}3x – 2y = 10\\x –… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải bài tập SGK Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải bài 20 trang 19 sgk đại số 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số. a) $\begin{cases}3x + y = 3\\2x – y = 7\end{cases}$                b) $\begin{cases}2x + 5y = 8\\2x – 3y = 0\end{cases}$ c) $\begin{cases}4x + 3y =… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Trắc nghiệm Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Câu 1: Tìm nghiệm của hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} x+y=2\\ x-y=2 \end{matrix}\right.\)   A. (2;0) B. (1;0) C. (0;2) D. (1;1) Câu 2: Tìm số nghiệm của hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} x+2y=3\\ 2x+4y=0 \end{matrix}\right.\)   A. 1 B. 0 C. 2 D. vô số Câu 3: Tìm m để hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} x-y=1\\ mx+y=2 \end{matrix}\right.\) vô nghiệm ​ A. m=-1 B. m=0 C. m=1 D. m=2 Câu 4: Tìm số… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Tóm tắt lý thuyết 1. Quy tắc cộng đại số Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số gồm hai bước: Bước 1: Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được… Read more about Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số