Giải bài tập Bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Giải bài tập 17 trang 109 sgk hình học 9 tập 1 Điền vào các chỗ trống (…) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng): R d Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. 5cm 3cm … 6cm … Tiếp… Read more about Giải bài tập Bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Trắc nghiệm Bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Câu 1: Câu nào trong các câu sau đây là câu đúng: A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khi đường thẳng đó có 2 giao điểm với đường tròn B. Đường thẳng cắt đường tròn khi đường thẳng đó có 1 giao điểm với đường tròn C. Đường thẳng không giao nhau với đường tròn khi… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Tóm tắt lý thuyết 1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn a) Đường thẳng và đường tròn cắt nhau Khi một đường thẳng a và đường tròn (O;R) có 2 điểm chung ta nói đường thẳng a và đường tròn (O;R) cắt nhau. Đường thẳng a gọi là cát tuyến… Read more about Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn