Giải bài tập Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Giải bài tập 14 trang 43 SGK đại số 8 Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: a) $\frac{5}{x^5y^3}$ và $\frac{7}{12x^3y^4}$            b) $\frac{4}{15x^3y^5}$ và $\frac{11}{12x^4y^2}$ Bài giải: a) Ta có: – MTC = 12$x^5y^4$ – Nhân tử phụ:  $\frac{12x^5y^4}{x^5y^3}$ = 12y; $\frac{12x^5y^4}{12x^4y^2}$ = $x^2$ – Quy đồng: $\frac{5}{x^5y^3}$ = $\frac{5.12y}{x^5y^3.12y}$ = $\frac{60y}{12x^5y^4}$… Read more about Giải bài tập Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nhớ: Khi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, muốn tìm mẫu thức chung ta có thể làm như sau: 1)Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử 2)Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như… Read more about Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức