Giải bài tập Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải bài tập 16 trang 60 SGK đại số 7 Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:a) x 1 2 4 5 8 y 120 60 30 24 15 b) x 2 3 4 5 6 y 30 20 15 12,5 10 Bài giải: Ta có: x… Read more about Giải bài tập Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Tóm tắt lý thuyết Để giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch ta vận dụng các kiến thức sau: Tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch: \(\frac{{{y_1}}}{{{y_2}}} = \frac{{{x_1}}}{{{x_2}}}\). Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: \(\frac{{{y_1}}}{{{y_2}}} = \frac{{{x_2}}}{{{x_1}}} \Rightarrow \frac{{{y_1} + {y_2}}}{{{y_2}\,}} = \frac{{{x_2} + {x_1}}}{{{x_1}}},…\). Nếu y tỉ… Read more about Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch