Giải bài tập Bài 4 Phép thử và biến cố

Bài tập 1 trang 63 SGK Đại số & Giải tích 11 Gieo một đồng tiền ba lần: a) Mô tả không gian mẫu. b) Xác định các biến cố: A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”; B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”; C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”. Hướng… Read more about Giải bài tập Bài 4 Phép thử và biến cố

Trắc nghiệm Bài 4 Phép thử và biến cố

Câu 1: Xét phép thử tung con súc sắc 6 mặt hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu. A. 40 B. 38 C. 35 D. 36 Câu 2: Xét phép thử tung con súc sắc 6 mặt hai lần. Tính số phần tử của biến cố: “ Tổng số chấm xuất hiện ở hai lần… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Phép thử và biến cố

Bài 4 Phép thử và biến cố

Tóm tắt lý thuyết 1. Phép thử và biến cố a. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà : \( \bullet \) Kết quả của nó không đoán trước được; \( \bullet \) Có thể xác… Read more about Bài 4 Phép thử và biến cố