Giải bài tập Bài 4 hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Giải bài tập 26 trang 88 sgk hình 9 tập 1 Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng $34^0$ và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (h.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét) Bài giải: Tính chiều cao của tháp. Chiều cao… Read more about Giải bài tập Bài 4 hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trắc nghiệm Bài 4 chương 1 – Hình học 9

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=8, \(\widehat{C}=30^{\circ}\). \(S_{\Delta ABC}\) có giá trị là:   A. \(8\sqrt{2}\) B. \(8\sqrt{3}\) C. \(4\sqrt{3}\) D. \(4\sqrt{2}\) Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB-AC=6. Biết rằng \(\widehat{C}=\alpha, tan\alpha =3\). Giá trị của \(S_{\Delta ABC}\) là: A. \(13\) B. \(14,5\) C. \(13,5\) D. \(14\) Câu 3: Cho tứ giác ABCD có AC=8, BD=10, \(\widehat{AOB}=30^{\circ}\). Giá trị của \(S_{ABCD}\) là:… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 chương 1 – Hình học 9

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – Hình học 9

1. Các hệ thức Định lý: Trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng: a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cos góc kề b) Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cotan góc kề Cụ thể trong tam giác trên thì: \(b=a.sinB=a.cosC;c=a.sinC=a.cosB\) \(b=c.tanB=c.cotC;c=b.tanC=b.cotB\) 2.… Read more about Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – Hình học 9