Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song – hình học 7

Giải bài 24 trang 91 sgk hình học 7 tập 1 Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau: a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là … b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp… Read more about Giải bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song – hình học 7

Bài 4: Hai đường thẳng song song – hình học 7

Tóm tắt lý thuyết 1. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.… Read more about Bài 4: Hai đường thẳng song song – hình học 7